Werkwijze

Leren is een breed begrip. Leren kan zijn: het aanleren van schoolse vaardigheden. Maar kan ook betekenen: (beter) met je angsten leren omgaan of ze zelfs overwinnen.

In mijn visie kan het kind of de jongere zich ontwikkelen als het mag zijn wie het is. De eigenheid van een persoon, zijn of haar ‘eigenwijs’ (eigen wijze van leren) staat centraal en het systeem waarin het zich ontwikkelt helpt mee om dit mogelijk te maken. In mijn werkwijze staat het kind of de jongere centraal.

Het is van essentieel belang dat er nauwkeurig wordt gekeken naar:

 • Wat is er met uw kind aan de hand?
 • Waardoor is deze situatie ontstaan?
 • Wat heeft uw kind nodig om het probleem te kunnen aanpakken?
 • Welke vaardigheden dient uw kind te leren om met het probleem of de stoornis om te kunnen gaan?

Een veilig en goed contact is naar mijn idee een basisvoorwaarde om de behandeling te laten slagen. Het eerste persoonlijke contact met u en uw kind is het intakegesprek. Deze eerste kennismaking is belangrijk voor het verdere contact, vandaar dat het intakegesprek indien dit mogelijk is plaatsvindt in de thuissituatie. Mijn voorkeur gaat hier naar uit, omdat het kind of de jongere zich in de eigen thuissituatie meer vertrouwd voelt.

Na het intakegesprek volgen er drie behandelingen waarin er wordt onderzocht op welke wijze het probleem of de stoornis aangepakt gaat worden. Na deze drie behandelingen volgt er een overleg. Mijn voorkeur gaat er naar uit om samen te werken met u als ouder en met de leerkracht(en) van uw kind. Een goede samenwerking bevordert het welslagen van de behandeling. Als er een diagnostisch onderzoek nodig is werk ik hiervoor samen met verschillende praktijken. 

Bij praktijk EigenLeerWijs kunt u terecht voor de behandeling van de volgende problemen en stoornissen:

 • Leesproblemen, Dyslexie
 • Rekenproblemen, Dyscalculie
 • Faalangst, angsten
 • ADHD, ADD, PDD-NOS
 • Minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden
 • Uw kind functioneert niet goed op school

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de behandelwijze, belt u me dan gerust. Of vul het contactformulier in op deze website, dan zal ik hierna contact met u opnemen.

Foto van boeken
 • Dyslexie

  Men spreekt van dylexie als er een hardnekkig probleem is met het aanleren van het lezen en/of spellen.

  Lees Meer

 • Dyscalculie

  Bij dyscalculie is er sprake van ernstige en hardnekkige problemen op het gebied van rekenen en wiskunde.

  Lees Meer

 • Leerachterstand

  Een leerachterstand hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een leerstoornis.

  Lees Meer

 • Voor scholen:
  advies, training & begeleiding

  EigenLeerWijs geeft ook advies, ondersteuning en begeleiding aan scholen.

  Lees Meer

Administratieve informatie

 • Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en kostenloos.
 • De afgesproken behandeldata zijn bindend, omdat de tijd voor uw kind is gereserveerd. De behandeling dient 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt deze in rekening gebracht. Indien de afspraak op een maandag is moet de afspraak uiterlijk op de zaterdag ervoor worden afgemeld.
 • Aan het begin van de nieuwe maand krijgt u de factuur van de maand ervoor. U wordt verzocht deze binnen twee weken te betalen. Bij het verzuimen van op tijd betalen worden extra kosten berekend.
 • Praktijk EigenLeerWijs is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) als medebehandelaar, bij de VIV, RBCZ en bij de SRBAG.