Everyone is a genius
But if you judge a fish
on its ability to climb a tree,                          
it will live its whole life believing it is stupid.

~ Albert Einstein

EigenLeerWijs is een orthopedagogiek praktijk waarin het kind of de jongere centraal staat.

Ik richt me vooral op de behandeling van leerproblemen en leerstoornissen. De gevolgen kunnen voor ieder individu verschillend zijn. Plezier en interesse kunnen verdwijnen en de problematiek kan invloed hebben op het (leer)gedrag.

Ieder mens gaat zijn eigen leerweg. Als er onderweg leermoeilijkheden ontstaan is tijdelijke hulp van buitenaf soms noodzakelijk. Door uit te gaan van de eigen leerwijze van het kind of de jongere proberen we samen weer plezier te krijgen in leren met resultaat!

Foto van boeken

Werkwijze

Leren is een breed begrip. Leren kan zijn: het aanleren van schoolse vaardigheden. Maar kan ook betekenen: (beter) met je angsten leren omgaan of ze zelfs overwinnen.

In mijn visie kan het kind of de jongere zich ontwikkelen als het mag zijn wie het is. De eigenheid van een persoon, zijn of haar ‘eigenwijs’ (eigen wijze van leren) staat centraal en het systeem waarin het zich ontwikkelt helpt mee om dit mogelijk te maken. In mijn werkwijze staat het kind of de jongere centraal.

Lees Meer

 • Dyslexie

  Men spreekt van dylexie als er een hardnekkig probleem is met het aanleren van het lezen en/of spellen.

  Lees Meer

 • Dyscalculie

  Bij dyscalculie is er sprake van ernstige en hardnekkige problemen op het gebied van rekenen en wiskunde.

  Lees Meer

 • Leerachterstand

  Een leerachterstand hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een leerstoornis.

  Lees Meer

 • Voor scholen:
  advies, training & begeleiding

  EigenLeerWijs geeft ook advies, ondersteuning en begeleiding aan scholen.

  Lees Meer

Sara van Trigt

Aangenaam, mijn naam is Sara van Trigt.

In januari 2008 ben ik gestart met mijn praktijk EigenLeerWijs. Het woord leerwijs werd gebruikt in het oud Nederlands voor leerwijze of manier van leren. Het actieve en dynamische proces dat leren heet kan op vele manieren aansluiten op een kind, het is goed om te ontdekken wat bij jou past, waardoor leren weer een uitdaging wordt en blijft!

De leerontwikkeling van de mens vind ik heel interessant. Vandaar dat ik Pedagogische Wetenschappen ben gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Hier behaalde ik mijn Masterdiploma Orthopedagogiek, met als afstudeerrichting ‘Leerproblemen en Leerstoornissen’. Menig orthopedagoog richt zich op de diagnostische kant van het vak, de kant waarin er onderzoek gedaan wordt. Mijn interesses liggen juist meer aan de kant van de behandeling, hoe een probleem wordt aangepakt.

+ Lees Meer

In mijn visie is het erg belangrijk dat er een brug is tussen de diagnostiek en de behandeling en dat deze niet los van elkaar functioneren. Vandaar dat ik samenwerk met verschillende praktijken. ‘Leren is leuk!’ dat is waar ik voor sta. Ik weet ook dat dit niet altijd zo is, zeker als er sprake is van een leerprobleem wordt leren juist een stuk minder leuk. Ik ben er echter van overtuigd dat als de behandeling aansluit op de eigen leerwijs van het kind, dat leren weer plezier kan geven.

Naast orthopedagoog ben ik ook aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) als medebehandelaar, ben ik MatriXcoach, NEI-therapeute, Jungle Memorycoach en Bouw! coördinator.

Als medebehandelaar ben ik bevoegd om kinderen en jongeren te behandelen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Personen begeleiden met deze stoornis, vind ik erg interessant en is echt mijn passie!

De MatriXmethode is een effectieve en doelgerichte coachingstechniek die de persoon begeleidt naar de eigen oplossing van het eigen probleem. Het is een proces van de persoon zelf. Het is onder andere in te zetten voor: angsten, blokkades, negatieve zelfbeelden, onzekerheid, leer- en emotionele problemen, drukke en volle hoofden en psychosomatische klachten zonder medische verklaring.

Ik heb voor de NEI® (Neuro Emotionele Integratie) opleiding gekozen, omdat leerproblemen geregeld gepaard gaan met andere problemen. NEI® is een therapievorm die de diepere oorzaak van problemen en klachten kan opsporen om deze vervolgens positief te transformeren.

Jungle Memory is een wetenschappelijk bewezen adaptieve training van het werkgeheugen. Het werkgeheugen maakt het mogelijk om mentale aantekeningen te maken van stukjes informatie die we moeten onthouden of gebruiken. Bij vele vaardigheden is het werkgeheugen betrokken. Door het te trainen kan de leerling op meerdere gebieden stappen voorwaarts maken.

Bouw! is een online interventieprogramma dat zich richt op de leesproblemen van risicolezers in groep 2 tot en met groep 4. Het is in te zetten naast de gebruikte leesmethode. In een artikel van Balans magazine (mei 2016) staat het volgende: "Als je kinderen vroegtijdig screent op problemen met de beginnende geletterdheid en hen dagelijkse één-op-éénbegeleiding aanbiedt - vlak voor en gedurende de fase van het leren lezen - kan het aantal kinderen met dyslexie met de helft worden teruggebracht." Bouw! is het wetenschappelijk bewezen programma wat hiervoor ingezet kan worden. In een tijd waarin de zorgstructuur snel verandert, is het naar mijn idee wijs om vooruit te kijken naar nieuwe manieren van behandeling, vandaar dat ik me verdiept heb in dit programma en hiermee werk.

Om mijn kennis en vaardigheden up to date te houden doe ik het volgende:

 • neem ik deel aan een intervisiegroep voor externe behandelaars van SKOzoK, die kinderen in het (speciaal)basisonderwijs zware ondersteuning bieden op verschillende gebieden.
 • heb ik een geruime periode deelgenomen aan een werkgroep om de behandeling van dyslexie te verbeteren.
 • volg ik jaarlijks verschillende workshops.
 • In juni 2010 reisde ik naar de VerenigdeStaten om hier een workshop van Ron Clark te volgen aan de Ron Clark Academy (RCA). Zij benaderen leren op een zeer creatieve en dynamische manier en behalen hiermee indrukwekkende resultaten.
 • In 2012 volgde ik de cursus ‘Dyslexie voor (mede)behandelaars’ van GITP-PAO.
 • Eind 2013 heb ik de opleiding tot gecertificeerd MatriXcoach afgerond. Sindsdien volg ik hiervan jaarlijks een nascholing.
 • In januari 2014 heb ik de Jungle Memory training gevolgd.
 • In februari 2014 heb ik de workshop gevolgd van Taal in Blokjes (F&L-methode).
 • In 2015 volgde ik diverse workshops, zoals ‘trauma en hechting’ en ‘provocatief coachen’.
 • In juni 2016 heb in de training gevolgd tot Bouw! coördinator.
 • In het najaar van 2016 heb ik de cursus ‘dyslexiebehandeling en comorbiditeit’ gevolgd van GITP-PAO.
Foto van Sara van Trigt